Kuchoe and Bumdey

Month: Year:
« Prev June 2021 Next »
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
 དགུན་ཟླ་དྲུག།
 དབྱར་ཟླ་དྲུག།

དགུན་ཟླ་དྲུག་གི་ལས་རིམ།pdf
དབྱར་ཟླ་དྲུག་གི་ལས་རིམ།pdf
དགུན་བཞུགས་པའི་ལས་རིམ།pdf
དབྱར་བཞུགས་པའི་ལས་རིམ།pdfTOP

Contact US

ADDRESS : Zhung Dratshang Tewa, TASHICHODZONG,THIMPHU.
Phone No: +975 2 337085
Fax No:+ 975 2 323665

Copyright © 2015 ZHUNG DRATSHANG.